O projekte

ZSK logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Interreg logo

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA O MIKROPROJEKTE - „Vitajte v našom - vašom kraji / Witajcie w naszym-waszym regionie“

Reg. č. INT/EB/ZA/1/V/B/0155.

Partneri mikroprojektu:
Beskidzka Izba Gospodarcza (predtým: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej), www.cci.pl
OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS v Žiline, www.ozpolonus.sk
Termín realizácie mikroprojektu - zmena (na základe situácie spôsobenej pandémiou COVID 19): 02/2021 – 06/2022

Cieľ mikroprojektu: Cieľom je prezentovať destinácie v súvislosti s jedinečnosťami a prírodným potenciálom vo vzťahu k cestovnému ruchu s využitím prepojenia verejného a súkromného sektora z oblasti cestovného ruchu. Cieľom mikroprojektu je zefektívnenie a podpora cestovného ruchu cezhraničného regiónu inovatívnou, modernou a populárnou formou.

Vybrané aktivity mikroprojektu:
- INFOCESTA REGIÓNMI ŽILINSKÉHO KRAJA
- WORKSHOP: INFORMAČNOPROPAGAČNÉ STRETNUTIE CESTOVNÉHO RUCHU
- MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SK-PL
- SPRACOVANIE VIDEOPREZENTÁCIE A INOVÁCIA TURISTICKEJ WEB STRÁNKY
- SEMINÁR – Biznis v kultúre, kultúra v biznise
- Stretnutia v rámci Klubu Podnikateľa 1 propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia
- Stretnutie v rámci podnikateľského klubu 2 na podporu kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia
- Riadenie a propagácia mikroprojektu

Kontakt: Žilinská regionálna komora SOPK, Hálkova 31, 010 01 Žilina, T.: 00421-41-7235 101,-655, E.: sk, www.za.sopk.sk

Mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu SR v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020