NÁUČNÝ CHODNÍK V BUDATÍNSKOM PARKU, Žilina-Budatín

Náučnými textovými tabuľkami označená trasa v areáli zámockého parku, s poukazom na prírodné zaujímavosti lokality. Náučný chodník je prístupný od 01.05.do 30.09. Hrad Budatín.