KNIŽNICA Považského múzea v Žiline

Súčasťou Považského múzea v Žiline je špeciálna, vedecká, odborná knižnica s bohatým fondom viac ako 10 000 knižničných jednotiek, z toho je 360 starých tlačí do r. 1918. Fond tvorí literatúra spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná, s množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy, národopisu z domácej aj zahraničnej produkcie.